Over de Stichting

 

De Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten is een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van SMS- en Mobiele Internet Diensten in Nederland. Kortom: diensten die via uw mobiele telefoonrekening betaald worden.

 

Wie

De Stichting wordt gevormd door deelnemers uit drie groepen:

      1. Mobiele aanbieders                   Vodafone, KPN, T-Mobile, Telfort, Tele2 en Ziggo;
      2. Betaal Platform leveranciers   dit zijn bedrijven die de betaling technisch mogelijk maken;
      3. Content providers                      dit zijn de bedrijven of personen die de diensten aanbieden en leveren.

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden, namelijk één persoon uit iedere groep. Het bestuur heeft regelmatig overleg me de deelnemers onder de volgende voorwaarden: Voorwaarden_deelnemers.pdf ( 67KB) 

 

Doel

Het doel van de Stichting is om - in aanvulling op bestaande wet- en regelgeving - een zelfregulerend evenwichtig en uniform speelveld in de markt van mobiele diensten in Nederland te waarborgen. In dit speelveld staat het op eerlijke en transparante manier aanbieden van diensten aan de eindgebruikers centraal, en ontstaat een gelijk speelveld voor de partijen die zich in deze markt begeven.

Gedragscodes 

Om dit doel te kunnen verwezenlijken, heeft de Stichting Gedragscodes voor betaalde mobiele diensten in het leven geroepen. Hieraan moeten alle partijen die actief zijn op de Nederlandse markt van mobiele diensten zich houden, ongeacht of ze lid zijn van de Stichting.

Op dit moment zijn er drie verschillende Gedragscodes:
       A. de Gedragscode voor SMS Dienstverlening;
       B. de Reclamecode voor betaalde SMS diensten;
       C. de Gedragscode voor betaalde Mobiele Internet Diensten.
U vindt deze Gedragscodes onder het menu De Gedragscodes, bovenin deze site.

 

Daarnaast is het bestuur van de Stichting verantwoordelijk voor de handhaving van de Gedragscodes. Enerzijds om overtredingen te stoppen via een door haar ingesteld Loket en anderzijds om overtreders te beboeten via de daarvoor ingestelde Commissie Handhaving.

 

Commissie Handhaving

 

De Commissie Handhaving kan alleen worden ingeschakeld door het bestuur van de Stichting of een lid van de Stichting via het Loket. Een consument kan dus niet zelf klagen bij de Commissie Handhaving, maar dient zich met een klacht te richten tot zijn eigen mobiele aanbieder.

 

De Commissie Handhaving beoordeelt of er inderdaad sprake is van een overtreding van 1 of meerdere Gedragscodes en kan een bedrijf waarschuwen, een boete opleggen of bepalen dat de schade aan de eindgebruikers moet worden vergoed. De Commissie kan zelfs verbieden dat een bedrijf nog SMS- of Mobiel Internetdiensten mag aanbieden. De Commissie en de commissieleden zijn onafhankelijk van alle partijen die actief zijn in de markt voor SMS- en Mobiel Internet Diensten.

 

Uitspraken Commissie Handhaving

 

Hieronder vindt u uitspraken van de Commissie.