Welkom bij de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten.

 

Wij zorgen voor controle op de naleving van de Gedragscode voor Betaalde SMS en Mobiel Internet Diensten. 

 

Bij enkele van de diensten die vorig jaar via het bedrijf Globway B.V. (Telefuture) zijn aangeboden is het abonnement niet juist tot stand gekomen. De uitspraak van de Commissie Handhaving houdt in dat Globway actie moet ondernemen om te zorgen dat gedupeerden het geld terug kunnen krijgen. De Stichting heeft een lijst samengesteld om te bepalen welke mobiele nummers bij deze zaak betrokken waren. Op deze lijst met “Premium SMS abonnementen” staan alle nummers van klanten die recht hebben op restitutie.

 

Als u een SMS bericht heeft gekregen, dan komt uw nummer voor op deze lijst van gedupeerden en heeft u recht op teruggave. Het bedrag is afhankelijk van de looptijd (dit varieert van een dag tot ongeveer drie maanden) van het Premium SMS abonnement en kunt u nakijken op de factuur van de operator. De abonnementen zijn destijds gestart nadat er vanaf uw nummer “OK” is gestuurd naar het nummer “4239”. Het overgrote deel van deze abonnementen is in februari 2016 al stopgezet op basis van een eerdere uitspraak van de Commissie Handhaving.

 

De contractant, dus degene die daadwerkelijk kosten heeft betaald voor dit Premium SMS abonnement, kan de in rekening gebrachte kosten terugkrijgen. Dat betekent dat als het abonnement van de mobiele telefoon door een bedrijf werd/wordt betaald, u hier het IBAN nummer en de naam van het bedrijf in hoort te vullen. Als u zelf de facturen betaalt, vult u hier uiteraard uw eigen gegevens in.

 

Tot en met zondag 4 juni kunt u de gegevens hier invullen. Uiterlijk 9 juni wordt het geld overgemaakt naar de opgegeven bankrekening.

 

Met eventuele vragen kunt contact op nemen met uw mobiele operator. Zij is geïnformeerd over deze zaak.